top of page
  • Andrea Jelínková

BIOCHEMICKÝ ROZBOR KRVE

Zjistíme jaké jsou vaše hladiny vybraných biochemických parametrů. Ty nám ukážou aktuální metabolickou situaci vašeho organismu. Nesprávná funkce metabolismu má vliv nejen na hmotnost, ale může vést ke vzniku onemocnění srdce a cév, prediabetu či diabetu.


Biochemické vyšetření děláme ze 2 důvodů.

  1. Jednak jako prevenci. Nečekejme na to, až jakákoliv nemoc propukne. Výsledky biochemického rozboru krve vám pomohou seznámit se se svým zdravotním stavem zblízka, přijmout za něj zodpovědnost a rozhodnout se, co všechno můžete udělat, abyste se během následujících let cítili dobře, výkonně a v plném zdraví.

  2. Nám vaše výsledky pomohou lépe vás poznat a vybrat pro vás ten nejvhodnější typ stravování, který vám pomůže s úpravou hmotnosti a zároveň podpoří vaše zdraví.


Biochemických ukazatelů existuje celá řada. Můžeme zvolit pouze cíleně vybrané ukazatele, které poskytují orientaci o možném ohrožení srdce, cév a o riziku diabetu II. typu. Jedná se o GLUKÓZU, CHOLESTEROL celkový + jeho dvě důležité varianty - HDL (hodný cholesterol) a LDL (zlý cholesterol) a TRIACYLGLYCEROLY.


Nebo můžeme zvolit více ukazatelů, které nám poskytnou informaci o možném ohrožení srdce, cév, jater, ledvin, o zánětech přítomných kdekoliv v organismu a o dalších poruchách zdraví. Jedná se o AST, ALT, GGT, KREATININ, UREA, HOMOCYSTEIN, KYSELINU MOČOVOU, CRP, GLYKOVANÝ HEMOGLOBIN, TSH a honoty krevního obrazu.


Každý ze zvolených ukazatelů má určité „meze normality“. Hodnoty, které jsou buď pod nebo nad normální hodnotou, ukazují na nějaký zdravotní problém. Výsledky všech ukazatelů s vámi v rámci konzultace probereme. Pokud bude třeba využijeme odborné doporučení našich lékařů, abychom vaše stravování dokázali ještě lépe nastravit. Pokud budou rozborem zjištěny vážnější poruchy, doporučíme vám návštěvu specializovaného lékaře.


Comments


Kategorie příspěvků

Sledujte nás na Facebooku

bottom of page