top of page

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Odesláním formuláře udělujete společnosti NUTRIADAPT s.r.o., se sídlem Americká 17, Praha 2, 120 00, IČ 08636745, DIČ CZ08636745, souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních údajů, které ji poskytuji.

Tato data jsou poskytována primárně za účelem přípravy nabídky služeb pro klienta. Některé poskytnuté údaje uvedené v žádosti mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění. Klient souhlasí s šířením obchodních sdělení elektronickou formou (§ 7, 480/2004 Sb.). Souhlas klient poskytuje na dobu neurčitou. Zpracováním osobních údajů klienta může společnost NUTRIADAPT s.r.o.. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Klient tímto zároveň výslovně souhlasí s tím, že společnost NUTRIADAPT s.r.o. je oprávněna předat osobní údaje klienta poskytovali poptávané služby a že je společnost NUTRIADAPT s.r.o. oprávněna předat osobní údaje klienta jinému subjektu na základě smlouvy mezi třetí osobou a společností NUTRIADAPT s.r.o.

 

Klient může kdykoliv písemně požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze společnosti NUTRIADAPT s.r.o., ta si poté ponechá pouze ty údaje, které jsou nezbytné ke správě existujících smluvních vztahů, sjednaných jejím prostřednictvím.

 

Odmítnutí odpovědnosti: Výsledky klientů jsou zcela individuální a jsou závislé na mnoha faktorech, jako je např. zdravotní stav klienta, dodržování předepsaného režimu, pohybová aktivita apod. Výsledky jednotlivých klientů mohou být odlišné.

bottom of page