Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Odesláním formuláře udělujete společnosti NUTRIADAPT s.r.o., se sídlem Americká 17, Praha 2, 120 00, IČ 08636745, DIČ CZ08636745, souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních údajů, které ji poskytuji.

Tato data jsou poskytována primárně za účelem přípravy nabídky služeb pro klienta. Některé poskytnuté údaje uvedené v žádosti mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění. Klient souhlasí s šířením obchodních sdělení elektronickou formou (§ 7, 480/2004 Sb.). Souhlas klient poskytuje na dobu neurčitou. Zpracováním osobních údajů klienta může společnost NUTRIADAPT s.r.o.. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Klient tímto zároveň výslovně souhlasí s tím, že společnost NUTRIADAPT s.r.o. je oprávněna předat osobní údaje klienta poskytovali poptávané služby a že je společnost NUTRIADAPT s.r.o. oprávněna předat osobní údaje klienta jinému subjektu na základě smlouvy mezi třetí osobou a společností NUTRIADAPT s.r.o.

 

Klient může kdykoliv písemně požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze společnosti NUTRIADAPT s.r.o., ta si poté ponechá pouze ty údaje, které jsou nezbytné ke správě existujících smluvních vztahů, sjednaných jejím prostřednictvím.

 

Odmítnutí odpovědnosti: Výsledky klientů jsou zcela individuální a jsou závislé na mnoha faktorech, jako je např. zdravotní stav klienta, dodržování předepsaného režimu, pohybová aktivita apod. Výsledky jednotlivých klientů mohou být odlišné.

Všechny sužby jsou poskytovány prostřednictvím programu NUTRIADAPT

Tel: 602 486 477

Email: beroun@nutriadapt.cz

© 2019-2021 Hubnutí Beroun